Cursus voor (aanstaande) brugklassers!


Waarom:
De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen én ouders een belangrijk en bijzonder moment. Er verandert veel voor de kinderen.

Op de nieuwe school zullen leerlingen zich inspannen om zich thuis te voelen en de leerstof in een nieuwe leeromgeving te verwerken. Om ze een handje te helpen verzorgt Leer-Vaardig een cursus ‘studievaardigheden’.

Voor wie:
Voor alle (aanstaande) brugklassers!

Wat leren de kinderen:

  • Hoe werkt je brein?
  • Hoe leer jij het liefst? Welk type ben jij?
  • Plannen/organiseren
  • Leuker woordjes leren
  • Toetsen leren; makkelijker en sneller
  • Geheugentrucs, ezelsbruggetjes
  • Motivatie voor het leren
  • Mindmaps maken
  • Werkstuk schrijven, verhaal houden