Leer Vaardig helpt

Mogelijkheden begeleiding en coaching

 • Beelddenken (cursus 'Ik Leer Anders')
 • Visuele screening
 • Lezen in kleur
 • Cito in beeld training
 • Lezen: - dyslexie Taal in Blokjes - aanvankelijk lezen - voortgezet lezen - begrijpend lezen
 • Spelling
 • Rekenen
 • Taakaanpak, planning, concentratie en motivatie
 • Didactische en pedagogische begeleiding van kinderen met een beperking (eventueel op de school van het kind)

Sociaal emotioneel:

 • Faalangst
 • Creëren van een positief en realistisch zelfbeeld
 • Positief (leren) denken
 • Zelfwaardering en zelfvertrouwen

Meer informatie

Kijk ook eens op de pagina ‘Ik Leer Anders’. Misschien ligt daar de oplossing voor uw kind!

Contact