Het mailadres van LeerVaardig is gewijzigd. Het nieuwe mailadres is: PraktijkLeervaardig@gmail.com

Leer Vaardig helpt

Mogelijkheden begeleiding en coaching:

 • begeleiding van kinderen met het Down Syndroom (bv. thuis, op school, bij stage)
 • beelddenken (cursus 'Ik Leer Anders')
 • Lezen (dyslexie, aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, begrijpend lezen)
 • Taal / Spelling
 • Rekenen (dyscalculie)
 • Schrijven
 • Taakaanpak, planning, concentratie en motivatie
 • Didactische en pedagogische begeleiding van kinderen met een beperking (eventueel op de school van het kind)
 • Studievaardigheden; Het ‘leren’ leren op het Voortgezet Onderwijs 

Sociaal emotioneel:

 • Faalangst
 • Creëren van een positief en realistisch zelfbeeld
 • Positief (leren) denken
 • Zelfwaardering en zelfvertrouwen
 • Uiten van gevoelens

Meer informatie

Kijk ook eens op de pagina ‘ik leer anders’. Misschien ligt daar de oplossing voor uw kind!

Werkwijze Cursus studievaardigheden Tarieven Ik leer anders Contact Home