Het mailadres van LeerVaardig is gewijzigd. Het nieuwe mailadres is: praktijkleervaardig@gmail.com

Leer Vaardig helpt

Kinderen kunnen begeleid worden op het gebied van:

 • Lezen (dyslexie, aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, begrijpend lezen)
 • Taal / Spelling
 • Rekenen (dyscalculie)
 • Schrijven
 • Taakaanpak, planning, concentratie en motivatie
 • Didactische en pedagogische begeleiding van kinderen met een 'rugzakje' (eventueel op de school van het kind)
 • Studievaardigheden; Het ‘leren’ leren op het Voortgezet Onderwijs (zie cursus Breinvaardigheden)

Naast RT is er ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Denk hierbij aan:

 • Faalangst
 • Creëren van een positief en realistisch zelfbeeld
 • Positief (leren) denken
 • Zelfwaardering en zelfvertrouwen
 • Uiten van gevoelens

Meer informatie

Kijk ook eens op de pagina ‘ik leer anders’. Misschien ligt daar de oplossing voor uw kind!