Visie 

De visie van Leer Vaardig ligt omsloten in de naam van de praktijk.
In de begeleiding wordt vaak gekeken naar problemen en hiaten in de ontwikkeling van het kind. In de praktijk van Leer Vaardig wordt niet uitgegaan van problemen, maar van vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Daarbij ga ik uit van de kwaliteiten en mogelijkheden  van het kind. Op deze manier wordt er samengewerkt bij het zoeken naar een oplossing, zonder het gevoel van moedeloosheid en falen. Het kind leert vaardigheden die bijdragen aan een positief zelfbeeld. (Ik kán het!)

 

 

Even voorstellen

Mijn naam is Marianne van Eendenburg. Ik ben gediplomeerd leerkracht basisonderwijs en moeder van drie kinderen. Na een aantal jaren voor de groep ben ik me gaan specialiseren in het één op één begeleiden van kinderen met een eigen unieke leervraag. Op de basisschool begeleid ik inmiddels 16 jaar de speciaal zorgleerlingen en in 2011 ben ik gestart met mijn praktijk LeerVaardig. De begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs met  leer-uitdaging is mijn passie geworden.

Opleidingen/cursussen :

  • Master SEN (Special Educational Needs)                                                                                       
  • PABO 
  • Visueel Screener
  • Lezen in Kleur
  • Cito in Beeld
  • Leren Leren
  • Taal in Blokjes (TiB)
  • Ik Leer Anders                                                                                                                                                                                                                                  

In mijn praktijk heb ik gezien hoe een kind vast kan lopen als het niet begrepen wordt. Als coach van 'Ik Leer Anders' heb ik al veel kinderen zien opbloeien. Inmiddels heb ik mij verder verdiept in het beelddenken. De resultaten van de op maat gemaakte trainingen zijn verbluffend! Natuurlijk zijn er veel meer factoren die een rol kunnen spelen als je kind moeite heeft om zich de leerstof eigen te maken. (zie visuele screening en lezen in kleur)

Verder heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met het Down Syndroom. Hiervoor heb ik verschillende cursussen gevolgd bij de Hogeschool Utrecht. Bij Stichting Scope heb ik de  cursus Leespraat en De Rekenlijn gevolgd. Inmiddels heb ik ruim 14 jaar ervaring in het begeleiden van deze unieke kinderen.  

Contact