Visie 

De visie van Leer Vaardig ligt omsloten in de naam van de praktijk.
In de begeleiding wordt vaak gekeken naar problemen en hiaten in de ontwikkeling van het kind. In de praktijk van Leer Vaardig wordt niet uitgegaan van problemen, maar van vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Daarbij ga ik uit van de kwaliteiten en mogelijkheden  van het kind. Op deze manier wordt er samengewerkt bij het zoeken naar een oplossing, zonder het gevoel van moedeloosheid en falen. Het kind leert vaardigheden die bijdragen aan een positief zelfbeeld. (Ik kán het!)

Even voorstellen

Mijn naam is Marianne van Eendenburg. Ik ben gediplomeerd leerkracht basisonderwijs en moeder van drie kinderen. Na een aantal jaren voor de groep ben ik me gaan specialiseren in het één op één begeleiden van kinderen met een eigen unieke leervraag.

In 2005 heb ik de 2-jarige master Special Educational Needs afgerond. Op de basisschool begeleid ik inmiddels 12 jaar de speciaal zorgleerlingen. De begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met  leer- en/of gedragsprobleem is mijn passie geworden.

Verder heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met het Down Syndroom. Hiervoor heb ik verschillende cursussen gevolgd bij de Hogeschool Utrecht. Bij Stichting Scope heb ik de  cursus Leespraat en De Rekenlijn gevolgd. Inmiddels heb ik ruim 12 jaar ervaring in het begeleiden van deze unieke kinderen.

In mijn praktijk heb ik gezien hoe een kind vast kan lopen als het niet begrepen wordt. Als coach van ‘Ik leer anders’ zie ik deze kinderen weer opbloeien. De resultaten van deze training zijn verbluffend!

Home

Contact