logo 

 

LeerVaardig, onderwijsondersteuning op een manier die bij uw kind past!

 

Elk kind leert en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar wat als uw kind...

 

 Weinig plezier heeft op school?

Niet goed mee kan komen?

Niet lekker in zijn/haar vel zit?

Gefrustreerd uit school komt?

Lage resultaten heeft op lezen, spelling, rekenen en/of begrijpend lezen?

Anders leert dan alleen de auditief aangeboden leerstof?

 

U gunt uw kind:

Een gelukkige schooltijd

 Leren met plezier

 Bewegend leren

 Spelenderwijs leren

 'Anders' leren

 

LeerVaardig begeleidt en biedt hulp!