Het adres van LeerVaardig is gewijzigd. Het nieuwe adres is: Paramariboweg 89, 7339 PA, Apeldoorn

Heeft uw kind coaching of begeleiding nodig?

Heeft uw kind moeite met bepaalde vakken op school?
Gaat het niet zo goed, ondanks extra inspanning?
Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel?
Is er niet genoeg motivatie?
Heeft uw kind moeite met plannen?
Ziet u of uw kind op tegen de overgang naar het Voortgezet Onderwijs?  

Leer Vaardig begeleidt en biedt hulp!

Klik op een van de onderstaande invalshoeken voor meer informatie:
Algemene Informatie Leer-Vaardig   Begeleiding Basisonderwijs 

Ik leer anders   Begeleiding Voortgezet Onderwijs